Leende personal i vågkontoret

Lär känna våra medarbetare

Stefan Norström, el- & automationstekniker

Stefan arbetar som el- & automationstekniker på Hässleholm Miljö och trivs med variationen i arbetet. Intresset för teknik föddes redan i skolan och på gymnasiet gick han elprogrammet.

Stefan har tidigare bland annat arbetat med underhåll, service och elinstallationer, men när han kom i kontakt med automationsläggningar kände han att han hittat rätt.

Bara fantasin som sätter stopp

Som el & automationstekniker på Hässleholm Miljö är den ena dagen inte den andra lik, något som Stefan uppskattar. En av Stefans huvuduppgifter är att samordna och hålla ihop bolagets intresse med styr- och reglersystemen. Arbetsuppgifter kan bestå av alltifrån att bygga upp egna system efter de behov som finns, till att identifiera och hitta lösningar för hur vi ska modernisera och framtidssäkra våra system.

- Det är ett yrke med stor frihet och många möjligheter. Det är egentligen bara din egen fantasi som sätter gränserna, säger Stefan.

Det bästa med tjänsten?

- En av de sakerna jag uppskattar mest på Hässleholm Miljö är att vi har sådan mångfald och mix bland kollegor, allt från de som närmar sig pension till de som precis kommit ut i arbetslivet.

Hållbara lösningar

Det finns en stor vilja att hitta bra och hållbara lösningar. Det är ett stort plus är att vi väljer hållbara lösningar framför det billigaste alternativet. Vi gör allt för att undvika tillfälliga lösningar, säger Stefan som ser fram emot att fortsätta modernisera styr- och driftssystemen på Hässleholm Miljö.

Stefan Norström

Stefan Norström

Andrej Jugovic, driftmaskinist

Teknikintresset föddes tidigt för Andrej. Efter en vända i lastbilsbranschen, kran- och sopbil och medarbetare på återvinningscentralen är Andrej idag driftmaskinist på Hässleholm Miljö. Som driftmaskinist sköter han tillsammans med sina närmsta kollegor anläggningarna på Hässleholms Kretsloppscenter; vilket rör färg och oljeskadat vatten, gasmotor, lakvattensystem, dagvattensystem, deponigas och reningsverk. Dagliga uppgifter består av drift och övervakning av de olika processerna på anläggningarna och lättare underhåll.

Stort ansvar och högt i tak

Andrej trivs i tjänsten som driftmaskinist på Hässleholms Kretsloppscenter.

- Jag är glad över att ha möjlighet att få ta mycket ansvar och bli involverad i många olika delar. På Hässleholms Kretsloppscneter har vi stor lyhördhet, ett öppet klimat och möjlighet att arbeta med frihet under ansvar.

Vi har en utmaning för att fortsätta ligga i framkant och förbättra och utveckla våra processer ytterligare. En resa som Andrej ser fram emot att vara med på.

Andrej Jugovic

Andrej Jugovic

Emma Isacsson, utredningsingenjör

Miljöintresset föddes tidigt och var ett självklart yrkesval för Emma. Efter att ha arbetat på vattenverk, reningsverk och som gatu- trafik- och VA-ingenjör började Emma på Hässleholms Vatten 2010 som VA- och utredningsingenjör.

Varierande arbertsuppgifter

Tjänsten som utredningsingenjör är bred. Emma arbetar med utredningar för olika VA-utbyggnader, detaljplaner, översiktsplaner och bygglovsplaner för VA och ledningsnät. Även dagvattenseparering, dagvattendammar och en tät kontakt med Lantmäteriet, avtal och kontakt med markägare är vanliga arbetsuppgifter.

- Det är en stor variation i arbetet. I vissa projekt deltar jag med min specialistkunskap och i andra frågor har jag en mer samordnande funktion för att driva saker framåt. Det är spännande att få vara med samhällsplaneringen och driva saker framåt. Det kan dock innebära att man sätter käppar i hjulet för andra. Det är inte alltid bekvämt men jag ser det som att jag har en betydelsefull roll där jag har möjlighet att ge perspektiv. Vad händer om vi bygger här egentligen?

Spännande och utmanande framtid

VA-verksamheten har en spännande men utmanande resa framför sig med stora investeringsbehov. Vi är även under en omorganisation och har pensionsavgångar på gång. Det gäller att se strategiskt på de olika framtidsutmaningarna som även innefattar avloppsvattenplan och dricksvattenplan. Där ser Emma att hon kan vara en pusselbit i det stora och komma med värdefull input.

- Vi står inför många utmaningar men det gör min roll ännu mer utvecklande och givande. Det är roligt att få vara med på resan.

Emma Isacsson

Emma Isacsson

Senast uppdaterad: