• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola
Skog och en massa mossa i solsken

Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans räddar vi världen, lite varje dag - det är vår vision. Vi arbetar aktivt för att öka miljöfokuset i allt vi gör och för att minska vår egen klimatpåverkan.

Klimatbokslut

Tillsammans med våra kunder är vi på Hässleholm Miljö med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Totalt bidrog Hässleholm Miljö till att 43 700 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut under 2020. Det är lika mycket som 6 410 varv runt jorden med bil! Men hur kan vi veta det?

Vi tar årligen fram ett Klimatbokslut för att se vilken påverkan vår verksamhet har på omvärlden. Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö, men trots det så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten. Hur är det möjligt?

Att utsläppen är negativa beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än vad en alternativa produktionen hade inneburit.

utsikt över skog och sjö, Hovdala

Hållbarhetsråd

Med hjälp av ett internt hållbarhetsråd formar vi vårt hållbarhetsarbete. Vi har med hållbarhetsrådet i spetsen valt ut fem av FNs globala hållbarhetsmål som vi tror att vi har störst chans att påverka inom. De här fem målen är vårt fokus framöver:

6: rent vatten och sanitet för alla, 7: hållbar energi för alla, 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12: hållbar konsumtion och produktion, 13: bekämpa klimatförändringarna
vass i solnedgången

Stipendium för hållbar utveckling

Varje år delar vi ut ett stipendium för att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Stipendiet riktar sig till både enskilda personer såväl som till grupper, föreningar och organisationer. Sökande ska vara födda i, eller ha sin hemvist i, Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen. Stipendiesumman är på 20 000 kronor och delas antingen ut till en eller flera mottagare. Du kan söka stipendiet för egen räkning eller föreslå någon annan. Mer information om stipendiet hittar du i dokumentet Principer för bedömning. Pdf, 200.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stipendiet för hållbar utveckling ska belöna insatser inom exempelvis:

  • Naturvård och friluftsliv
  • Renare luft, vatten och mark
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskade avfallsmängder och ökad källsortering
  • Effektivare användning av energi, vatten och material
  • Folkbildning
  • Miljörelaterade insatser inom folkhälsa och sociala frågor


Tidigare stipendiater

2020 - Föreningen Naturnära Kärråkra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019 - Hässleholms Ridklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. & Linnea Lindau
2018 - Malmö Sommargårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2017 - Norrängsskolan, Naturförskolan Stralsund & Butiksloppis i Hässleholm

Vid frågor kontaktas kundtjänst på telefon 0451-26 82 00 eller e-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2021.


Vi producerar solenergi!

På vår anläggning i Vankiva producerar vi vår egen solenergi. Vi har flera elbilar som laddas med den elen tillsammans med el som vi producerar från avfall och metangas. Vi strävar efter att så många av våra fordon som möjligt ska vara miljöklassade.

elbil som laddas

Senast uppdaterad: