Kemisk rening

I den kemiska reningen renas avloppsvattnet från fosfor med hjälp av fällningskemikalier såsom järn- eller aluminiumklorid.

Dosering och intensivomrörning
Fällningskemikalien doseras till vattnet och blandas ut med hjälp av kraftig omrörning. Fosfatet i avloppsvattnet bildar då en fällning med metalljonen, från att ha varit löst i vattnet så blir det ett fast material som kan plockas bort. Processen kallas flockning.

Långsamomrörning
Fällningen som bildats slår sig gärna samman och blir då lättare att separera. Genom att minska omrörningshastigheten i flera omgångar kan man få stora flockar som lätt kan lägga sig på botten av bassängen.

Eftersedimentering
I eftersedimenteringsbassängerna sjunker flocken till botten och återförs därefter till början av reningsverket där det hjälper till att ta bort mer fosfor från inkommande vatten. Flockarna fastnar sedan tillsammans med tyngre partiklar i försedimenteringssteget och tas bort.

Illustration av kemiskrening, en flaska som häller lila kemikalier i vattnet

Senast uppdaterad:

Vill du boka ett studiebesök?

Vi kommer gärna ut och håller i ett studiebesök eller tar emot studiebesök på Hässleholm Miljö. Vi anpassar besöket efter vilka ni är och vad ni har för mål med besöket. Vi har dock färdiga rekommendationer för de olika ålderskategorierna, har ni annat önskemål berätta gärna det för oss när ni bokar studiebesöket.
Boka studiebesökkeyboard_arrow_right