• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Priser och regler

Abonnemangspriserna för sophämtning gäller fr.o.m. 2021-01-01 och är angivna exklusive moms. Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter med avfallsplan kan du läsa om i Resursoptimeringsplanen. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Helårsabonnemang

Avgifter för flerfamiljshus


Grundavgift

412 kr/lägenhet

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Helårsabonnemang

Avgifter för verksamheter


Grundavgift

646,4 kr/hämtställe

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Abonnemang med enfackskärl

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

140l

190l

varannan vecka

26 ggr

828,8 kr

1214,4 kr

varje vecka

52 ggr

1790,4 kr

2623,2 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

236 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

277,6 kr

varje vecka

52 ggr

691,2 kr

745,6 kr

804,8 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

varje vecka

52 ggr

691,2 kr

745,6 kr

Metall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

236 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

277,6 kr

Deponi

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

1085,6 kr

1405,6 kr

var fjärde vecka

13 ggr

1481,6 kr

 1918,4 kr


Brännbart

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

812,8 kr

973,6 kr

1472,8 kr

2748 kr

varannan vecka

26 ggr

1236,8 kr

1532 kr

2387,2 kr

4445,6 kr

varje vecka

52 ggr

2440 kr

3196 kr

4836,8 kr

9053,6 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

236 kr

402,4 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

277,6 kr

476,8 kr

varje vecka

52 ggr

691,2 kr

745,6 kr

804,8 kr

1240,8 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

141,6 kr

157,6 kr

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

141,6 kr

157,6 kr

var fjärde vecka

13 ggr

217,6 kr

227,2 kr

varannan vecka

26 ggr

249,6 kr

259,2 kr

Trädgårdsavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190 l

370l

varannan vecka under perioden

mitten av mars till mitten av november

16 ggr

1136,8

1136,8 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

370l

varannan vecka

26 ggr

1905,6 kr

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” Pdf, 928.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: