Östervärn VA-förnyelse

Våren 2022 inleddes den första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berördes var Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet utförs i mindre delområden. Hela etappen beräknas var avslutat våren 2023.

Varför?
Vi förnyar vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

karta över östervärns  VA-förnyelse

Senast uppdaterad: