flis ur maskin

Så fungerar det

På Hässleholm Miljö producerar vi fjärrvärme med hjälp av flis och brännbart avfall - resurser som annars skulle gått förlorade.

Klimatsmart värme

Vi producerar och erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. I Hässleholm produceras fjärrvärmen med hjälp av brännbart avfall och flis. I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och väljer alltid lokalproducerat i första hand. Olja används endast vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög. Idag används mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion och då enbartt HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), vilken är helt förnyelsebar.

krok som tar upp sopor i fjärrvärmeverket

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt uppvärmningssystem. I marken ligger ett nät av välisolerade rör med hett vatten. Vattnet värms upp i något av våra värmeverk till cirka 90 grader och transporteras med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.

I fastigheten passerar det en undercentral med en värmeväxlare. Växlaren använder värmen från det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt. Genom att en panna värmer många fastigheter kan vi ut en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan.

Bild på vårt fjärrvärmeverk och ackumelatortank

Foto: Thomas Johnsson

Ackumulatortanken säkrar fjärrvärmen i Hässleholm

2020 invigdes en ny ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm. Tanken är 60 meter hög, 20 meter i diameter, har en volym på 15 000 kubikmeter vatten och byggdes med det stora målet att säkra leveransen av fjärrvärme till våra kunder. Ackumulatortanken fungerar enkelt förklarat som en stor termos. Den ger oss möjlighet att lagra värme när efterfrågan är lägre och använda när efterfrågan är större. 

Fördelar:

  • Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion
  • Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar
  • Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp
  • Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt
Mer om ackumulatortanken keyboard_arrow_right
Kontakta oss keyboard_arrow_right
familj som leker i naturen på nerhuggna träd

Fjärrvärmen i Hässleholm

Karta över fjärrvärmenätet i Hässleholm

Fjärrvärmen i Tyringe

Karta över fjärrvärmenätet i Tyringe
A mature bullrush sits near a marsh

Senast uppdaterad: