vatten rinner från fontän i skogen

Eget vatten och avlopp

Vi på Hässleholm Miljö ansvarar för det kommunala dricks- och spillvattnet. Om du har eget vatten och avlopp är det en del saker du behöver tänka på.

Egen brunn

Om du har egen brunn är det ditt ansvar att ha kontroll på vattenkvaliteten. På Hässleholms kommuns hemsida kan du läsa mer om vatten från egen brunn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget avlopp

Har du eget avlopp är det ditt ansvar att ordna en anläggning som kan rena avloppsvattnet. På Hässleholms kommuns hemsida kan du söka tillstånd och läsa mer om eget avlopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

tankbils slangar med hässleholm miljös logga

Slamtömning

Enskilda avlopp såsom trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar ska tömmas regelbundet.

Slamtömning keyboard_arrow_right
gräs vi damm

Registrera din brunn till brunnsarkivet

Torka innebär för många privata brunnsägare vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i din enskilda brunn till Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Brunnsarkivet används för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillståndsärende till nya brunnar i samma område. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och kvantitet får brunnen ett säkrare skydd.

Brunnsarkivet keyboard_arrow_right
Registreringsformulär keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: