Priser & regler

Priser för sophämtning samt renhållningsföreskrifterna för Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2024-01-01 och är angivna inklusive moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Renhållningstaxa

Ladda ner Hässleholms kommun Renhållningstaxa för 2024 som PDF Pdf, 364.6 kB.

Fastighetsägarhandbok

Ladda ner fastighetsägarhandboken som PDF, Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. med råd och anvisningar gällande transportvägar, hämtningsplatser och skötsel. 

Helårsabonnemang

En- och tvåbostadshus


Grundavgift

1401 kr

Rörlig avgift

2188 kr

Säsongsabonnemang (april - oktober)

Fritidshus


Grundavgift

1036 kr

Rörlig avgift

1486 kr

Under denna period töms kärl 1 tretton gånger och kärl 2 sju gånger

Säsongsabonnemang (mitten av mars till mitten av november)

Trädgårdsavfall


190 liters kärl

1713 kr

370 liters kärl

1713 kr

Tömning varannan vecka från mitten av mars till mitten av november

Extra sopkärl

Samma pris oavsett storlek på kärl. Beställ extra sopkärl.

Extrakärl

Plast- och pappersförpackningar


Villa (delat 370 liters kärl)

386 kr

Fritidshus (delat 370 liters kärl)

270 kr

Tömning varannan vecka

Extrakärl

Brännbart


Villa (190 liter, 240 liter, 370 liter)

892 kr

Fritidshus (190 liter, 240 liter, 370 liter)

624 kr

Tömning var fjärde vecka

Extrakärl

Tidningar


Villa (190 liter, 240 liter)

655 kr

Fritidshus (190 liter, 240 liter)

457 kr

Tömning var fjärde vecka

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan 2024 - 2027 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Resursoptimeringsplan

Resursoptimeringsplanen innefattar ett antal bilagor som utgör grunden för planen. Bilagorna kan du ladda ner som PDF.

Bilagor - Resursoptimeringsplan 2024 - 2027 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: